Beste bezoeker,

 

U heeft kaarten voor Arnhem Laughs. Deze voorstelling, oorspronkelijk gepland op vrijdag 17 april, was vanwege de coronamaatregelen afgelast. Helaas komt er voor deze voorstelling geen vervangende datum.


Hoe verloopt de afwikkeling? U kunt kiezen uit de volgende drie opties:

1. Voucher/digitaal tegoed
Wij zetten de waarde van uw tickets inclusief transactiekosten om in een voucher. Dit werkt als een tegoed, u kunt hiermee bij Posttheater een andere voorstelling bezoeken. Deze voucher is twee jaar geldig. Zo heeft u nog iets moois in het vooruitzicht! Kijk voor meer informatie op
bewaarjeticket.nl

Kiest u voor een voucher? Wij sturen u deze nog niet direct toe i.v.m. de nodige aanpassingen in het ticketingsysteem. Wij streven ernaar u de voucher zo snel mogelijk toe te sturen.

2.Doneren
U kunt er ook voor kiezen om het aanschafbedrag te doneren. Het bedrag wordt verdeeld tussen onze organisatie en de artiest(en). Hiermee ondersteunt u de theatersector in deze moeilijke periode.

3.Restitutie
Gaat uw voorkeur uit naar restitutie van het aanschafbedrag van de tickets? Dan zorgen wij dat het bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening staat.

 

Mail uw voorkeur of eventuele vragen naar administratie@posttheater.nl


Bedankt voor uw geduld en begrip. We hopen u in het nieuwe seizoen weer terug te zien, in welke vorm dan ook!

----

Dear visitor,

 

You have tickets for Arnhem Laughs. This performance, originally scheduled for Friday, April 17, was canceled due to the corona measures. Unfortunately there is no replacement date for this performance.

 

How does the settlement go? You can choose from the following three options:

1. Voucher / digital credit
We convert the value of your tickets including transaction costs into a voucher. This works as a credit, you can use it to visit another show at Posttheater. This voucher is valid for two years. So you have something beautiful in prospect! For more information, visit
bewaarjeticket.nl

Do you choose a voucher? We will not send it directly to you yet because of the necessary 
adjustments to the ticketing system. We strive to send you the voucher as soon as possible.
2. Donate
You can also choose to donate the purchase amount. The amount is divided between our organization and the artist (s). This supports the theater sector in this difficult period.

3.Refund
Do you prefer a refund of the purchase price of the tickets? Then we ensure that the amount is in your account as soon as possible.

 

Mail your preference or any questions to administrations@posttheater.nl

 

Thanks for your patience and understanding. We hope to see you again in the new season, in whatever form!

   

vr
17-04-2020
AFGELAST / CANCELLED - Arnhem Laughs
Comedy Night (English spoken)


tickets
Aanvang: 20:30 uur
Het Posttheater Rosendaalsestraat 27, 6824 CA ARNHEM info@posttheater.nl 026-4463554
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Afmelden kan hier!